Politika Teorisi Üzerine – Mehmet Fırat

Teorisizm tıkanma ve krizden çıkışın ilacı olmadığı gibi yanlış bir tedavidir de. Bugün karşı karşıya olduğumuz temel problem, mevcut teorinin çağa, yerellere ve öncülüklere uygun şekilde yeniden üretimi için yeterli entelektüel çaba ve devrimci pratiğin olmamasıdır.

Örgütlü siyaset ve ‘temsil’ – Ali Tekin

Çoğu zaman, teorik yapılara ait kavram setlerinin, gerçek hayatta karşılaşılan olaylardan etkilenmediği kabul edilir. Gerçekten de, teori dünyasına ait kanunlar, teoremler veya bütünsel ifadeler; gündelik yaşantıda rastlanılan şeyler tarafından doğrulanmaya veya yanlışlanmaya kapalıdır. Örneğin, suyun kaynama noktası, gözümüzün önündeki suyun…