Kolektifi inşa için “Hayal Gücü İktidara” – Mahir Yılmaz

“Denize varmaktır amacı nehrin, denize varmak, ey yolcuBüyükse dağ, aşamıyorsa üstünden nehir, dolanır çevresini dağın.Büyükse kaya, söküp atamıyorsa nehir, birikip birikip taşarüstünden, dolanır yanını yöresini. Yokuşsa yolu, koşamıyorsamenderesler çizer nehir. uçurum çıkarsa önüne, kapıp bırakır kendininehir, açar kanatlarını; varır varacağı…

Devrimci anarşizmle tartışma / 2 – Mehmet Güneş

Örgütlü anarşizmle, örgüt sorununa yaklaşımda ayrışma ve buluşma noktalarımız Devrim ve devrim sonrası komünizme geçiş sürecinin örgütlenmesi sorununa yaklaşım konusunda, Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu’nu esas alarak, anarşizmin devrimci damarını oluşturan Platformist hareketle bir tartışma yürütmeyi esas aldık. Platform üzerinden ilerlerken…

Devrimci anarşizmle tartışma / 1 – Mehmet Güneş

Tüm toplumsal kuramlar veya felsefi sistemler zaman karşısında eskirler ve güncellenmek zorundadırlar; yoksa dogmatikleşir, yaşamın dışına düşerler. Anarşizm ve Marksizm yüz elli yıl önce toplumsal mücadelelerin içinde doğdular ve bir dönem, bu akımları savunanlar ortak örgütlerde birlikte siyasal mücadele yürüttüler.…