Mezhepler, tarikatlar ve cemaatler (3) – Hüseyin Aykol

Yazının ilk bölümü: https://komundergi7.com/mezhepler-tarikatlar-ve-cemaatler-huseyin-aykol/ Yazının ikinci bölümü: https://komundergi7.com/mezhepler-tarikatlar-ve-cemaatler-2-huseyin-aykol/ *** ı. Yeni Asya çevresi Yeni Asya Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi ve Yeni Asya çevresinin lideri Mehmet Kutlular, 1938’de Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu. Kutlular, askerlik için bulunduğu Manisa’da Said Nursî’nin Risâle-i Nurları tanıdı.…

Mezhepler, tarikatlar ve cemaatler (2) – Hüseyin Aykol

Yazının ilk bölümü: https://komundergi7.com/mezhepler-tarikatlar-ve-cemaatler-huseyin-aykol/ *** 4) Nakşibendi Tarikatı Buhara’da 1218 yılında doğan Muhammed Bahaüddin Nakşibend tarafından kurulan Nakşibendi Tarikatı, başta Türkiye olmak üzere İslâm ülkelerinde yaygın olan bir tarikattır. Nakşibendi tarikatını kuran Muhammed Bahaüddin Nakşibend, Hacegan Tarikatı şeyhlerinden Muhammed Baba…

Mezhepler, tarikatlar ve cemaatler (1) – Hüseyin Aykol

Tarikat ve cemaatler bugünün meselesi değil. Osmanlı’dan bu yana ülke yönetimini etkileyen güçleri hep oldu. Cumhuriyetin başında faaliyetleri yasaklanmaya çalışılsa da 1950’den sonra imam-hatip okullarıyla yeniden görünür hale geldiler. Cemaatlerin teşkilatlanmasında iki unsur öne çıktı: Eğitim ve ekonomik dayanışma. Camilerde…

Marksizmde selefilik-III: En hakiki komünist KöZ – Ekrem Demirci | Komün 8. Sayı

KöZ’ün Rojava’ya dair yazdıkları üzerine Komün’de Proudhon çizgisi üzerinden Rojava’daki devrimci gelişmeleri mahkum ediyorsunuz: “Bugün maalesef kötü bir karikatürü şimdi Rojava’da yapılmaktadır. Demokratik konfederalizm bu düşüncenin neticesidir. Komün’ün bastırılmasında da bugün Rojava’daki ademi merkeziyetçi tutum önemli rol oynamıştır.” (“Proletarya Diktatörlüğü…

Kurucu kadro olmak – Doğa Bakış

Devrimci kadro, iç ve dış düşmanın sınırlarını parçalamayı ve aşmayı hedefleyendir Devrimci kadroyu oluşturan, olduran temel halkalardan biri kendi iç dünyasının sınırlarıyla, içteki düşmanıyla girdiği devrimci savaşımdır. Devrimci kadronun kendi iç sınırlarını yıkması ve iç düşmanıyla savaşımı en zor olanıdır.…