Sahipsizler – Tufan Yakın

Ülkemizdeki protest müzik gruplarının Anadolu ozanlık geleneğinden hem söz hem de ezgisel olarak beslenmelerinin nedeni, bu ozanların Selçukludan Osmanlı’ya kadar tüm egemenliklere kafa tutmalarıdır. Bunun yanı sıra göçer halkların dinsel geleneklerindeki ilkel komünal yaşam tarzı da bir esin kaynağı olmuştur.…

Leyl – Halil Yıldız

Maluldür zıddı ile her şeyDört döner dört mevsimDiyalektik devri daimSonsuz gökyüzünde bile ölür yıldızlarYenilerine yer açmalı malum Maluldür zıddı ile her şeyVelhasıl acı olanErdemi taklit etmekte mahirdir alçaklıkMesela bakınEy mazlumlar diye höyküren şu adamaVe dahi ne tuhaf-gene mazlumlardır hep onun…

Devrimci Kültür Üzerine – Rıza Korkmaz

Bir asırdır süregelen devrimci mücadele tarihimizde öne çıkan belli başlı ana evreler vardır. Birinci evre; Mustafa Suphi ve yoldaşları TKP’sinde somut ifadesini bulan 1920 öncesi mücadele sürecidir. ‘Kemalist’ bir tarih okuma anlayışının etkisiyle olsa gerek, Suphi’lerden önceki süreç Türkiye Devrimci…