Devlet ve sermaye – Michael Heinrich | Komün Çeviri

Marx, 1850’lerin sonunda kapsamlı bir ekonomi politika eleştirisine giriştiğinde, devlet üzerine bir kitap yazmayı da amaçlamıştı. Marx, toplam altı kitap yazmayı planlamıştı. Bunlar; sermaye, toprak mülkiyeti, ücretli emek, devlet, dış ticaret ve dünya piyasası üzerine olacaktı. İçerik kapsamı açısından bakıldığında…

Üç mektup, bir sembol – Arpen Alasia | Komün Çeviri

Kızıl Ordu Fraksiyonu: Bir Yenilginin Anatomisi Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF), 1960’lardan 1980’lerin başlarına kadar aktif bir mücadele yürüten Avrupalı silahlı örgütlerinden biri olarak bilinmektedir. Buna karşılık, örgütün dağıldığını açıklaması 28 yıllık faaliyetlerinin ardından 1998’de olmuştur. Üç farklı kuşaktan militanların barındırılması,…

Kolombiya’da halk direnişinde bir gün | Çeviri

Kolombiya’da halk direnişinin 12. günü 9 Mayıs 2021- Kolombiya’da devam eden Ulusal Direniş 12. Gününde devam ediyor. Yeni «vergi reformu» adı altında ülkede halka dayatılan yoksullaştırma-köleleştirme planına karşı toplumsal başkaldırıyı ateşleyen direniş ateşi, Devlet Başkanı Iván Duque’nin faşist tek adam…

Yağmanın yeniden dağıtımı – Tyler Zimmer | Komün Çeviri

Kapitalizmde, zenginlik yağmadır. Yaygın olarak “yağmalama” diye adlandırılan şey bu zenginliğin yeniden dağıtımıdır.  Bir anlığına, yağmalamayı ahlaki bir sorun olarak düşünmeyi bırakıp maddi kaynakların nasıl dağıtıldığı açısından düşünelim sadece.   Her tür temel ürüne ihtiyacı olan milyonlarca insan var: gıda, ilaç,…